על הפרוייקט ...

ארז הררי הוא מפקח בניה ותשתיות,

מעניק שירותים רבים בתחום לגופים ציבוריים

ופועל ביסודיות ובמקצועיות שאין להן תחליף!