על הפרוייקט ...

׳לוגית׳ הינה חברה גדולה

המתמחה בפרויקטים של בניה ותשתיות,

עם הזמן החליטה החברה להתמקד בהנדסה

ואנחנו התבקשנו למתג אותה בהתאם לצרכים החדשים!