על הפרוייקט ...

׳למהלא׳ הוא מיזם מדהים לבעלי עסקים

שמעוניינים להתנדב אבל לא מוצאים את הזמן,

המיזם מאפשר לכל בעל עסק לתרום את חלקו

לקהילה באמצעות מתן סיוע בתחום העיסוק שלו

מבלי לבזבז המון זמן!

נכון שזה מדהים?