על הפרוייקט ...

מיתוג מחדש לרשת המאפיות ׳אורן משי׳,

החברה עברה רענון כללי וסניפיה עוצבו מחדש, יחד עם זאת הוחלף גם המיתוג של הרשת

התואם כיום גם לעיצוב הפנים בסניפים השונים!